ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៣៨នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន  ៣៦១នាក់ គឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះថា អ្នកមានវីរុសកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៦,២៩៩នាក់, អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយ សរុបចំនួន ៥,៧៩១នាក់, អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុបចំនួន ១០,៣៩៤នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ១០៧នាក់៕

អត្ថបទទាក់ទង

ទំព័រហ្វេកប៊ុក

កម្រងវីដេអូ