ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ទំនាក់ទំនង


ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិតាង៉ូវ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


info@immigration.gov.khhttps://www.facebook.com/GDIOfficial/


GDI Telegrame


Tiktok


ទំព័រហ្វេកប៊ុក

កម្រងវីដេអូ