ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៧២នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧៤នាក់ គឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះថា អ្នកមានវីរុសកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ៥,៤៨០នាក់, អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយ សរុបចំនួន ២,៣៩៣នាក់, អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុបចំនួន ៣,០៤៤នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣៨នាក់៕

អត្ថបទទាក់ទង

ទំព័រហ្វេកប៊ុក

កម្រងវីដេអូ